Hovedside
Formål
Vedtægter
RFR tilbyder
Medlemskab
Praktiske oplysninger
Bestyrelsen
Mødedatoer
Foredrag
Aktiviteter
Radiodatabase
Links
For medlemmer (Kode)
NytMedlemsblad
NytRadio & TV-historie
 
Ringsted Radiomuseum
Indvielse
Minirundtur
 
Krøniken og RFR
Fra Åbningen
 
Aktuelt
Pioneer
Udflugt
SP foredrag
Philips del 1
Philips del 2
LL film

To-r film

 

 

AKTUELT
 

Ny 2014-Udstilling: d. 1. april til 30. september

tirsdag, onsdag, torsdag og s�ndag fra 11 - 16

S�R-udstilling: Udvalgte KONGEHUS-modeller
samt Dansk Design fra 1950 til 2000

---------------------------------------------------------

Det tyske fagblad Radio Kurier/red. Gerhard Roleder:

 har i dec. 2013, skrevet 2 sider om det
NY Ringsted Radiomuseum

http://www.addx.de/Heft/vorschau.php

--------------------------------------------------------------------

Mandag d. 14. oktober 2013 gennemf�rtes foredrag om:

 Grammofonens historie 2. del:
 
Den tidlige elektriske periode: 1925-50

Foredragsholder: Ing. George Brock Nannestad, ekspert i emnet
Det var meget vellykket og der var 33 glade deltagere.

Vi h�ber at George vil give os 3.del af Historien i oktober 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RFR's formand: Bjarne D. Nielsen gennemf�rte i week-enden 28/29 september

4 foredrag, med "UDSOLGT", ca. 60 deltagere pr. foredrag i Den Gamle By, Aarhus.

Tema: Da Fjernsynet kom til Danmark

billederne viser BDN i Radiolaugets "TVA-studie",
samt en glad museumsinspekt�r: Lisbeth Skjernov,
som siger TAK og varmt anbefaler: BELLA-bogen


FOTO: J�rgen Lauritsen fra Radiolauget ved Pouls Radio, Den Gamle By i Aarhus

------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOPPE-marked for RADIO-enthusiaster:

gennemf�rtes S�NDAG d. 15. september fra kl. 11 til 15
I anl�gget foran det NY Ringsted Radiomuseum.

Med STOR Succes !


billede fra morgenens opstilling til Loppemarkedet

Der var ca.100 g�ster fra hele landet, samt sydsverige.
se mere p�: www.ringsted-radiomuseum.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------

L�rdag d.18. august udn�vntes RFR's formand til:

�rets Ringstedborger
ved arrangement p� Ringsted Torv:

                      
Martin Bork, fmd. Radikale Venstre Ringsted, siger tillykke til en glad RFR-formand

 Dette er en stor gl�de for Ringsted Radiomuseum.
Hjertelig TILLYKKE til Bjarne,
som virkelig har fortjent udn�vnelsen.

--------------------------------------------------------------------------
 

Mandag d. 6. maj gennemf�rtes foredrag i RADIOHUSET:
Sct. Hansgade 34, p� 1. sal. kl. 19.30

Tema: Mekanisk Musik
ved; RFR-medlem Jess Laursen (84 �r)


Jess Laursen klar ved AV-systemet            Alle g�sterne er ved at v�re ankommet

Et vel tilrettelagt FOREDRAG, som havde 30 glade g�ster.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

S�ndag d. 7. april kl. 14 -17, fejrede vi 50 �rs jubil�um
for Radiomekaniker uddannelsen i Ringsted,
sammen med ZBC.
Arrangementet gennemf�rtes p� Ringsted Radiomuseum:
Sct. Hansgade 34, 4100 Ringsted, tlf. 5761 5700


Her er �t af de �ldste billeder fra Sct. Hansgade 28:

OBS ! Der kom 75 gamle elever til arrangementet og vi er meget glade for opbakningen

-----------------------------------------------------------

D. 24. februar 2013 satte vi "KRONEN" p� v�rket:


Ringsteds Borgmester,Niels Ulrich Hermansen indviede vores NY:
RADIOMUSEUM & RADIOHUSET,
bist�et af RFR-formand: Bjarne D. Nielsen.
Det var en meget stor dag, med henved 200 g�ster fra mange egne af landet.
+ 2 g�ster fra vor norske venneforening NRHF.

TAK til alle som har hjulpet os med at realisere vores DR�M !

------------------------------------------------------------

D.14. februar var vi klar med SKILTE & Postkasse


Her ses VENNE-foreningens fmd. Torben L�nholm ved opgaven
foto: Bjarne D. Nielsen
----------------------------------------------------------------------------------

Gavlene  p� Sct. Hansgade 34, d. 10. februar 2013,
med skilte og fotostater p� huset, af fa. MultiText Ringsted:


 

-----------------------------------------------------------------

JULE-afslutningen gennemf�rtes for 1. gang i RADIOHUSET;
Sct. Hansgade 34,
Mandag d. 17. december med 58 deltagere

Det blev en pragtfuld aften for os alle, i det nyistandsatte lokale p� 1.sal

-----------------------------------------------------------------------------------
 

Fredag d. 5. Okt. 2012 modtog vi: 50.000 kr. fra: SYDBANK Ringsted


Her modtager Bjarne D. Nielsen fmd. RFR, den flotte donation fra
dir. Kaare Nielsen og afd. leder Lis Jespersen fra SYDBANK i Ringsted

Hermed rundede �KO-indsamlingen: 1 Mio. kr. FANTASTISK !


----------------------------------------------------------------6. april 1938 - 29. juni 2012

D. 6. juli sagde vi det sidste FARVEL til Niels M. Holm, medstifter af RFR.
Bis�ttelsen fandt sted, med familie & venner, 9 personer fra RFR/Venneforening,
gamle kollegaer fra Teknisk Skole Ringsted, samt repr�sentant fra ZBC-Ringsted.
se Mindeord i R7.2012 ved Bjarne D. Nielsen.

----------------------------------------------------------------------D. 5. juli �nskede Borgmester Niels Ulrich Hermansen tv., Bjarne D. Nielsen
tillykke med 70-�rs dagen, samtidig med overr�kkelse af N�GLEN til HUSET.
Bjarne kvitterede med betaling af den symbolske 1-krone, der efterf�lgende
af Borgmesteren blev sk�nket  som erindringsklenodie til det NYE Radiomuseum.
Vi skulle dog "bare lige" skaffe ca. 1. Mio. kroner til at realisere renoveringen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr. 16. marts 2013 har vi selv indsamlet:..............541.000 kr.
FOND-st�tten andrager p.t.:..................
...............527.300 kr.
Det store M�L:
887.500 kr. er n�et,  p.t. har vi:..1.068.300 kr. 

 

�ret 2012 begyndte perfekt med:
Donation p�
100.000 kr. til det nye Ringsted Radiomuseum fra:
ELLEHAMMER FONDEN

Vi har siden modtaget donationer/legater fra 40 andre firmaer/fonde:

Nordea Fonden:.................................100.000 kr.
Bjarne Jensens Fond:.........................50.000 kr.
SYDBANK Ringsted:............................50.000 kr.
FAMILIEN HEDE NIELSENS FOND:....
25.000 kr.
Gisselfeld Kloster:...............................20.000 kr.
Johs. Fogs Fond:.................................
15.000 kr.

H�ndv�rker&Industriforening/Ringsted:15.000 kr.
FEJ Holding ApS/Ringsted:...............
15.000 kr.
Tobias Jensens Fond:........................10.000kr.
Oticon-fonden:.....................................
10.000 kr.
Milj� og Energifonden af 2005:..........10.000 kr.
DANSK METAL:...................................10.000 kr.
STRATOS Ringsted:............................10.000 kr.
Turistforening Ringsted og Omegn
:..10.000 kr.
Jubil�umsfonden af 1973:.......................7.500 kr.
ZBC Ringsted:..........................................6.000 kr.
Triax A/S:..................................................5.000 kr.

Pouls Radio/Radiolauget:.........................5.000 kr.
DEMF-fonden:...........................................5.000 kr.
Radiobranchens Senior Klub:...................5.000 kr.
Knud Riedel A/S:.......................................5.000 kr.
Hanne Marie Motzfeldts Fond:..................5.000 kr.
NRHF: Norsk Radio Historisk Forening:....4.800 kr.
Reofon A/S:...............................................4.000 kr.
PBI-Holding A/S Ringsted:........................2.500 kr.
Steen L�rke:.............................................2.500 kr.
OXA/Holmen:.............................................2.000 kr.
ex. UG Radio Ringsted:..............................2.000 kr.
Sus�.PC.hjaelp:.........................................2.000 kr.
IF Data Service:.........................................2.000 kr.
ex. UG-radio Ringsted:..............................2.000 kr.
Torp IT Ringsted:......................................1.500 kr.
C.C. Optik i Borup:....................................1.500 kr.
drmradio.dk:..............................................1.000 kr.
Mazda & Suzuki/Ringsted:........................1.000 kr.
KL-teknik Ringsted:...................................1.000 kr.
Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund:..1.000 kr.
Patent Tactics:..........................................1.000 kr.
ex. ACTIV Radio Ringsted:........................1.000 kr.
DCKM,
dansk cykel & knallert museum Glums�:1.000 kr.
--------------------------------------------------------------------------------------
SUM af Fonde/donationer pr. 16. marts 2013:.....
527.300 kr.
----------------------------------------------------------------------------------------

 

D. 20 maj 2012 gennemf�rte RFR- og VENNE-foreningen,
Loppemarked og Auktion p� Sandby Gl. Pr�steg�rd.

OVERSKUDDET blev: 85.000 kr.
Vi havde 100 g�ster fra hele landet og 32 hj�lpere
s�rgede for at det store arrangement lykkedes !


Udsnit af auktionsg�sterne: Der omsattes for ca. 50.000 kr. ved auktionen

--------------------------------------------------

L�rdag d. 11. februar gennemf�rtes foredrag om: TELEFONBOGEN,
se mere herom under: FOREDRAG
--------------------------------------------------------------------------------------

En utrolig opmuntring for RFR & VENNER;
d. 20. april 2012 n�ede vi VENNE-medlem nr. 300
med de 130 fra RFR har vi derfor :
430 betalende medlemmer

----------------------------------------------------------------------------------


Ved JULE-afslutningen d. 19. dec. 2011 n�ede vi �rets M�L:
Indsamling af de f�rste:
100.000 kr. til det NYE Radiomuseum


Billedet viser et udsnit af de 42 glade Radioter & VENNER,
samlet i Ringsted Museum's CAFE.
Detaljer forklares i n�ste nummer af RADIOTEN

---------------------------------------------------------------------------------------

Mandag d. 14. november vedtog Ringsted Byr�d
at tilbyde RFR: Bygningen Sct. Hansgade 34 (400 m�)
Dagbladet Ringsted skrev herom d. 16. november, herfra et lille uddrag:

RFR's medlemmer er utroligt glade, men er klar over alvoren:

Vi har nu 9 m�neder til at skaffe ca. 1mio. kr.

Derfor har vi brug for hj�lp p� mange m�der.
Yderligere oplysninger hos: Bjarne tlf. 57 64 33 85

-------------------------------------------------------
Mandag d. 3. Oktober 2011, kl. 19.30 til 21.00 gennemf�rtes RFR's �rlige TEMA-aften:


Patenter & Rettigheder
ved: George Brock-Nannestad

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

S�ndag d. 2. oktober 2011, kl. 16 - 17 gennemf�rte RFR's VENNE-forening
foredrag i anledning af: 60 �rs jubil�um for fjernsynet i Danmark:

Bjarne D. Nielsen fra RFR fortalte
 

-----------------------------------------------------------------------------------

NB! De 2 TV-programmer fra TV-Sydsj�lland, s�lges p� DVD
fra Ringsted Radiomuseum, pris: 100 kr. som g�r til
ST�TTE for Ringsted NY Radiomuseum 

Vi er meget glade for resultatet og siger TAK til TV-Sydsj�lland.

26. august 2011, gennemf�rte vi optagelse af et TV-program
om farvefjernsynet i samarbejde med TV-Sydsj�lland.
15. juli optog TV-SS program om sort/hvid fjernsynets historie.


Bjarne D. Nielsen fort�ller om CTV, til Carsten H. Hansen fra TV-SSBjarne D. Nielsen fort�ller om s/h-TV, til Carsten H. Hansen fra TV-SS


-------------------------------------------------------------------------------------

16. juni 2011 havde vi den store gl�de, at f� bes�g af DR's bestyrelse i alt 14 personer:

    Michael Christiansen
  fmd. DR-bestyrelse
DR-Generaldirekt�r
Maria R�rbye R�nn
 Bjarne D. Nielsen
 fmd. RFR
  Ringsteds Borgmester Niels Ulrich Hermansen
byder vore DR-g�ster velkommen til Ringsted

Det var en meget stor dag for RFR og vi har modtaget et flot takkebrev fra Generaldirekt�r og formand.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. maj 2011 havde vi bes�g af 14 gode venner fra DR-museum, en god dag:


Vi har gennem mange �r haft et t�t samarbejde med DR-Museum, her havde vi en god dag sammen.
P� midterbilledet overr�kker Per Tidgen en diagramgave til Bjarne D. Nielsen RFR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi havde 65 g�ster ved �bningen af vores nye 2011-udstilling


RFR's TV-nestor Jess Laursen tv, viste Ringsted's borgmester
Niels Ulrich Hermansen rundt sammen med fmd. Bjarne D. Nielsen


Jens Erik Larsen ZBC-Ringsted og Bjarne D. Nielsen RFR, fortalte om fjernsynet gennem 100 �r


Nipkow-TV og Billedradio             Eltra 1949 og Ruhe 1950


                      Jensen TV 1959                                   Philips projektions-TV 1952            og Smith-optik


    S�s med Bella-TV i 1950/FORUM                                             Farvebilledr�r 1960 og 1980, Telefunken 1967 m.fl.


         Kaffe/kage-traktement efter �bningen                           Kjeld Schouboe, s�n af TS, hilser p� Ole M�rk Lauridsen

Vi byder alle hjertelig velkommen til udstillingen:-------------------------------------------------------------------

11. Nov. 2010 fik vi af Ringsted Kommune overdraget to s�t n�gler til en 1/4-lagerhal (til l�n i 3 �r)Vi er p� h�jre side af den nye 8 x 3 meter reol. Nov. 2010 gik medlemmerne i gang, nu er der ca. 1.000 apparater.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RFR sagde i oktober 2010,TAK til Ringsted Kommune for de 10 �r p� K�gevej,
med overr�kkelse af eksemplar nr. 1. af den nye store Bella-bog.
Ringsted's Borgmester Niels Ulrich Hermansen og RFR-formand/forfatter
Bjarne D. Nielsen, gl�dede sig begge ved overr�kkelsen d. 3 november.
Den nye Bella-bog beskriver 38 fabrikker p� 336 sider. www.gbtryk.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELE satellitte GLOBAL DIGITAL TV MAGAZINE bragte i nr. 10 -11 2010,

6 sider om Ringsted Radiomuseum, en utrolig flot reklame for RFR og Ringsted.Trykt i 100.000 eks. p� tysk/engelsk, i 15 sprog p� nettet:
www.tele-satellite.com.
siderne 110 til 119.

-------------------------------------------------

Stor RFR-aften i Vanl�se Kulturhus tirsdag d. 5. oktober 2010.
135 g�ster
(ny rekord) deltog i Lokalhistorisk arrangement.
Bjarne D. Nielsen/Bella fra KR�NIKEN, Erik Rhode/TO-R og Gunnar Iversen/LL


Vi havde medbragt apparater og udstillingsmateriale fra: Bella, TO-R og LL


Der var meget stor interesse og en r�kke sp�ndende sp�rgsm�l fra deltagerne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag d. 4 Oktober fejrede vi 10 �rs jubil�et for 
Ringsted Radiomuseum med en temaaften om TOROTOR


Bjarne D. Nielsen og Bent Hauberg forklarede de 35 fremm�dte om TOROTOR

S.H. Jacobsens familie var aftenens �resg�ster

-------------------------------------------------------------------------------
S�ndag 12. september gennemf�rte RFR et velbes�gt arrangement p�
Sandby Gl. Pr�steg�rd med 75 g�ster og 25 RFR-medlemmer/hj�lpere


Jess Laursen og Bjarne D. Nielsen leder den vellykkede Auktion

-----------------------------------------------------
d. 25. august 2010, udn�vntes civilingeni�r B�rge Otzen
som PIONER-medlem
(nr. 11) af RFR:


En glad B�rge Otzen, lyk�nskes af Bjarne D. Nielsen fra RFR
Udn�vnelsen fandt sted p� 97 �rs f�dselsdagen, begrundelse:

 Fornemt ingeni�rvirke gennem 36 �r for Philips (1942 - 1978),
herunder udarbejdelse af mange fine dokumentationer til Radiobranchen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sommerudflugten gik i �r til: Stubbek�bing Motorcykel- og Radiomuseum
S�ndag d. 27 juni 2010


Det blev et meget vellykket arrangement med 30 deltagere, p� billedet har
Bjarne D. Nielsen netop overrakt RFR-gaven til Benny Ahlburg, Unica-plakat 1943.
RFR siger  TAK til Stubbek�bing-folkene, detaljer kan l�ses i RADIOTEN 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


NB: Pouls Radio Indviedes l�rdag d. 12. juni 2010, kl. 14 - 16
 

Till�bsstykke af de helt store, mere end 300 g�ster stod i k� foran Pouls Radio

Den Gamle By siger TAK og er lykkelige over den store opbakning.


Ja, der var faktisk "sort" af glade g�ster

I indgangspartiet ses J�rgen de Mylius, som forestod indvielsen,
sammen med dir. Thomas Bloch Ravn og Lisbeth Skjernov fra DGB


Vi har grund til at v�re glade over det fine resultat:
Hjertelig TILLYKKE til Den Moderne By i �rhus, fra RFR !

---------------------------------------------------------------------------------


 Billede fra weekend arbejde 29/30 maj 2010, opstilling af Pouls Radio
sammen med st�ttegruppen fra �rhus var vi 18 involverede fagfolk
Allerede her var der interesse fra mange g�ster, ogs� b�rn.3. levering til Pouls Radio i Den Moderne By, d. 28 marts 2010
Bjarne D. - Per B. og Bjarne C. leverer et l�s apparater og udstyr.

 

Ved indvielsen udn�vntes den verdensber�mte designer Jacob Jensen
som PIONER-medlem nr. 10 af Radiohistorisk Forening Ringsted
af Bjarne D. Nielsen, formand for RFR
10-�rs jubil�umsudstillingen indviedes i f�llesskab af :
Ringsteds Borgmester Niels Ulrich Hermansen og Designeren Jacob Jensen


Bjarne D. Nielsen og Poul O. Nielsen indledte med foredrag om lyd gennem 100 �r

Glimt fra den sev�rdige udstilling, fotos: Jens Lykke
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

GODT NYT�R til alle medlemmer og venner af RFR

Vi kan ikke vente med at fort�lle jer om JULEGAVEN til RFR:

Hans J�rgen Tobias Jensen ringede d. 23.12.2009
og fortalte at RFR har f�et tildelt et legat: 10.000 kr.

Vi har s�gt om st�tte til glasmontre p� EUC Ringsted.
Her har vi allerede indviet montren til en udstilling om STOP af analog TV, efter 60 �r.

Vi er meget taknemmelige for dette fine legat

--------------------------------------------------------------

Herlig JULE-afslutning i Ringsted
34 RFR-medlemmer hyggede sig i
Ringsted Museums Cafe mandag. d. 14. december
Billederne giver et lille indtryk af en dejlig aften
Formanden fortalte om det forest�ende arbejde i 2010 og
 S�ren viste nogle af sine pragtfulde optagelser fra Gr�nland

---------------------------------------------------------------------------

Fra planl�gningsm�de i Den Gamle By: 10. december 2009
Pouls Radio, forventet �bningsdato: L�rdag d. 12. juni 2010
"Vi" �bner som den f�rste butik i Den Moderne By !


Birger, Lillian, Niels, Gerda, Marianne, Bjarne, Jens, Per og Erik


Som det ses, mangler der endnu "en del" i butiksindretningen


Formanden ser "lidt tr�t" ud, men er klar til g� i gang med opgaven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analog STOP-aften p� EUC Ringsted
Ahorn All� 5. 4100 Ringsted
Torsdag d. 8. oktober 2009 kl. 19 - 22

Gennemf�rtes med 60 glade og sp�rgelystne g�ster


Bjarne D. Nielsen (TV 1951)                  Jens Erik Larsen (TV 2009)
formand Ringsted Radiomuseum      afd. leder Radiohandlerskolen


Uddannelseschef Benny Petersen EUC Ringsted pr�senterer aftenens program
 


Sort/hvid-TV:  
                                                               Farve-TV:

 Philips 1952  LL 1955    LL 1963       Arena 1965           Eltra 1962         Philips 1974          B&O 1985         Panasonic 2001
RFR's lille TV-kavalkadeudstilling: 1952 til 2001

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuelt fra RFR

S�ndag d. 5. juli 2009 �bnedes TIK-s�rudstilling.
Udstillingen er �ben fra d. 7. juli til 17. december 2009.


RFR's formand Bjarne D. Nielsen byder TIK-familien velkommen,
i midten af billedet ses Tobias Jensens s�n Kai Jensen (87 �r).


Marianne, formandens frue, havde fremstillet TIK-lagkager.


Udstillingen �bnedes af Kai Jensen, til frokostmusik af Teddy Petersen,
spillet p� en nyrestaureret TIK Electron radiogrammofon fra 1948.


Udsnit af TIK-udstillingen, som viser 16 apparater fra perioden 1926 til 1953


Kai Jensen nyder TIK-udstillingen sammen med s�nnerne Bj�rn og Hans J�rgen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. 15. juni havde vi en fin SOMMER-afslutning hos �l�kkes i Boeslunde.
 De 33 deltagere  fik en stor oplevelse i den store samling af Radio & Elektronik.


Susie og Jens modtager hyldest, blomster og gave fra RFR ved Bjarne D. Nielsen


Det var en stor oplevelse for alle at se de mange apparater, samt at opleve Jens i sit Experimentarium

Vi holder nu en velfortjent sommerferie til mandag d. 17. august

--------------------------------------------------------------------------------

D. 4. juni var RFR inviteret til rejsegilde p� "Pouls Radio" som,
i det kommende �r, vil blive indrettet i stueetagen af Erindringshuset.
Dette hus indvies, som det f�rste i Den Moderne By, i efter�ret 2010.

Der var nogle regnbyger, men det klarede heldigvis op til indvielsestalerne.


F�rste primitive "facadeskilt oph�ngning" specielt til rejsegildet:
 projektkoordinator Lisbeth Skjernov og Bjarne D. Nielsen/RFR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. 24. april overdrog vi "Pouls Radio anno 1974"
til Den Gamle/-Moderne by i �rhus.
30 g�ster overv�rede den festlige overdragelse:

Poul Erik Madsen, Kulturudvalgsformand Ringsted Kommune, indviede butikken,
Bjarne D. Nielsen, formand for RFR overdrog herefter butikken til
projektchef/museumsinspekt�r Allan Leth Frandsen fra Den Gamle By i �rhus.
Det hele overv�redes af ledende personer fra EUC Ringsted,
Radiobranchens Seniorklub, B&O-samlingen i Struer,  den lokale presse samt
Danmarks Radio P4-Sj�lland og TV2-�st.
RFR lovede at sende en delegation af medlemmer til �rhus n�ste sommer,
for at indrette den komplette forretning i Den Moderne By.
RFR  leverede 80 apparater, B&O  leverede 20 apparater,
EUC-Ringsted leverede et komplet v�rksted til 2 mand og
arvingerne til Ringsted Radio leverede disk og kasseapparat.

Se TV-indslag fra TV-�st


 
------------------------------------------------------

(Ang�ende TV-serien KR�NIKEN, henvises til: Kr�niken og RFR)
----------------------------------------

I anledning af genudsendelsen af DR-TV-serien Kr�niken,
har vi opbygget en lille s�rudstilling p� Radiomuseet.----------------------------------------------------------------------------------------------

M�de i Den Gamle By i �rhus d. 20. nov. 2008
med aftale om leverance til Pouls Radio anno1974, som skal indvies i 2010


 Billede fra m�det i M�llesalen, med  Allan Leth Frandsen og Lisbeth Skjernov;
samt 5 repr�sentanter for Radiohistorisk Forening Ringsted.
Bjarne D. Nielsen pr�senterer RFR-opl�gget til leverancen i 2009.
Vi forventer at levere ca. 80 apparater til butikken + et komplet v�rksted.


fra venstre: Erik R�thel, Niels Holm, Lisbeth Skjernov, Bjarne Christiansen, Per Bergmann
foran fundamentet til Erindringshuset med bla.a. Pouls Radio, nederst til venstre


Den Moderne Bys skitse, nov. 2008, til Pouls Radio m.fl.

------------------------------------------------------------------------------

Herlig sommerudflugt d. 9. juni 2008, til OXA:
24 RFR-medlemmer har netop bes�gt OXA p� Holmen.
billeder: Jens Lykke


Hovedindgangen til Radiostationen fra 1908


�l og "medtagne" p�lsehorn blev nydt i det gr�nne


Foredrag og demonstration ved Geert Willendrup og Kim Jensen.
RFR siger mange TAK til OXA.

-------------------------------------------------------------------------
FINT bes�g p� Radiomuseet:
Stig Thorsboe forfatter til DR's KR�NIKEN
fyldte 60 i for�ret. RFR sendte lyk�nskning
og aftalte en gaveoverr�kkelse p� museet.
Tirsdag d. 27. maj kom Stig s� til Ringsted.Bjarne D. Nielsen overr�kker gaven til Stig Thorsboe.
Det var en
TO-R  XPL 15, fremstillet af TO-R i 1965.
Det unikke ved denne model er, at det er Jacob Jensen's
allerf�rste radiodesign, som senere kom til at s�tte et
tydeligt pr�g p� en lang r�kke apparater fra B&O.
Stig udtrykte stor begejstring for RFR's igangv�rende
B&O-udstilling, som d�kker perioden fra 1950 til 1975.

-----------------------------------------------------------------------------

Mandag d. 19. maj fik vi ved Erik J�rgensen,
overdraget en Jensen MusicBox IMA/AMI fra 1957.
(IMA: Jensen Music Automates type J-80-G)
Den glade "flyttemand-Erik" viser maskinen frem.Der forest�r nu et stort restaureringsarbejde,
da al mekanikken er angrebet af t�ring.
(men alle delene er der, s� der er h�b)
efter grundig reng�ring, har den allerede f�et
nye r�r i forst�rkeren, og ny Ortofon pick-up
.---------------------------------------------------------------------------

D. 27. april 2008 modtog foreningen en fornem gave:
En 50 �r gammel model af det f�rste MERCUR-skib CHEETA-1,
bygget i Stege af Hans Ole Biil Jacobsen i maj/juni 1958.


Den fine model har v�ret gemt p� Hans Oles loft i n�sten 40 �r,
nu er den blevet n�nsomt restaureret og indg�r i B&O-udstillingen,
da B&O havde et t�t samarbejde med MERCUR om at sende i stereo.
Det skete dog fra CHEETA-2, som ses l�ngere nede p� denne side


D.12. februar 2008 �bnedes en s�rudstilling om B&O,
udstillingen omhandler perioden fra 1950 til 1975


Bjarne D. Nielsen viser at udstillingen
gennemf�res indtil d. 21. september 2008

--------------------------------------------------------------------------
D.10. februar 2008 overrakte Bjarne D. Nielsen diplom
til RFR's seneste PIONERMEDLEM
:
Knud Holst
Begrundelsen for udn�vnelsen er:
 Et enest�ende ingeni�rarbejde for firmaet Bang & Olufsen
i perioden fra 1952 til 1993. Her blev der under KH�s dygtige ledelse
udviklet en perler�kke af fremragende B&O-produkter, pr�get af:

Utrolig baggrundsviden, hj�lpsomhed, �benhed, �rlighed og med fremsyn.


  Knud Holst                                            Bjarne D. Nielsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. 18. oktober 2007 overrakte Bjarne D. Nielsen diplom til :
Niels Arne Bjerregaard (83 �r).
Begrundelsen for udn�vnelsen er 10 �rs fornemt ingeni�rarbejde ved
 fabrikkerne Ruhe Fjernsyn og Neutrofon i perioden fra 1950 til 1960,
ved indf�ringen af fjernsynet i Danmark.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. 1. oktober 2007 pr�senterede Bjarne D. Nielsen bogen:
"Bella" og alle de andre, Radio- og TV-fabrikker i Danmark: 1925 - 1975.
Det blev den hidtil st�rste temaaften i RFR med 220 g�ster.Dagen efter kunne forfatteren melde om UDSOLGT af 1. oplag (600 eks.)
Bjarne skrev sit navn i b�gerne til de ventende i k�en (i � time).

Bjarne �nsker her at takke alle de fremm�dte med ordene:
Jeg vil aldrig kunne glemme d. 1. oktober 2007

.

Efterf�lgende fortalte de tre B&O-seniorer
Keld E. Harder, Bent M�ller Pedersen og Ronny Kaas om:
Hvorfor Bang & Olufsen overlevede som de eneste i Norden,
samt om Struer Museum og den kommende B&O-udstilling.
RFR siger TAK for de fine indl�g fra B&O-seniorerne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fredag d. 14. september 2007 havde RFR den gl�de at v�re
udvalgt af Ringsted Kommune, til at fremvise Radiomuseet
for tidligere statsminister (1972 -1982) Anker J�rgensen (85 �r).
Det var en stor oplevelse at m�de Anker som g�st i Ringsted.
Hovedtemaerne ved bes�get var KR�NIKEN-udstillingen,
samt den omfattende ARAKO-udstilling 1932 - 1957.


RFR's formand Bjarne D. Nielsen viste rundt og foreningen
fik stor ros for det fine Radiomuseum. Her i KR�NIKEN-hj�rnet.Anker var meget imponeret af den fine ARAKO-udstilling.

Til slut overrakte Bjarne D. Nielsen et fortryk af bogen:
"Bella" og alle de andre, Radio og TV-fabrikker: 1925 - 1975.
Bogen var valgt som gave fra Ringsted Kommune til Anker,
som specielt var glad for de 8 sider om ARAKO Radio,
Anker har selv boet t�t ved ARAKO Radio p� Mozarts Plads.

-----------------------------------------------------------

Vi har nylig "leveret" to TV-m�lepladser til EUC-Ringsted,
 som udstillede p� HI-messen, sammen med Dansk Metal,
i Herning fra d. 4. til d. 7. september 2007.

Billedet viser sort/hvid-TV-service anno 1963 (Arena og Ducon),
samt farve-TV-service/konvergensjustering anno 1973 (Philips K9)

--------------------------------------------------------------------------------

Radiohistorisk Forening , arrangerede i for�ret sammen
med EUC Ringsted, en konkurrence for eleverne p� skolen.

Anledningen var, at det i april m�ned 2007, var 50 �r siden
at de f�rste danskudviklede transistorradioer markedsf�rtes.
Eleverne  besvarede et sp�rgeskema med 5 sp�rgsm�l,
der handlede om Transistorudviklingen, verdens f�rste h�jttaler,
samt om hvorn�r Danmarks Radio indf�rte fors�g med DAB.

Bang & Olufsen har givet 1. pr�mien: BeoSound 3
Kjaerulff1 har givet 2. pr�mien: Digiality Acoustic DAB
Radiohistorisk Forening har givet 3. pr�mien: Beolit 505 fra 1975

Billedet viser montren med de 3 fine pr�mier p� EUC Ringsted
 

Radiohistorisk Forenings medlemmer har lavet den fine udstilling
p� EUC Ringsteds hovedgang, med 25 danske transistorradioer.
Her fremviser formanden med stolthed, det fine resultat.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Ny udstilling 2007:65 g�ster m�dte op til indvielsen d. 4. februar.
Billedet viser fra venstre de to �resg�ster:
Preben S�rensen fra ARF og Ole Hyltoft fra "ARAKO".
RFR's formand Bjarne
D. Nielsen byder velkommen.
Hj�rne af ARAKO-udstillingenHj�rne af KR�NIKEN-udstillingen

---------------------------------------------------------------------------
RFR var inviteret til DR-byen d.17. januar 2007,
ved Bjarne D. Nielsen og Niels Holm.
Her gennemf�rtes et foredrag for DR's Museumsforening, 20 personer,
om RFR's medvirken i KR�NIKEN, og  ELTRA programmeter overraktes.
Billedet viser Bjarne D. Nielsen ved overr�kkelsen til Paul Sams�e fra DR.

RFR fik megen ros fra DR, for 5 �rs hj�lp til KR�NIKEN,
samt TAK for det unikke Programmeter til DR Museum.
Dette apparat er flot restaureret af Niels Holm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt PIONER-medlem:
Bjarne D. Nielsen, formand for RFR og Gunnar Iversen, formand for Radiobranchens Seniorklub,
udn�vnte d.12. december
2006: Herman H�edholt som PIONER-medlem. (p� 86 �rs f�dselsdagen)Her overr�kkes PIONER-beviset.
Begrundelsen for udn�vnelsen er et enest�ende arbejde
til gavn for Radiobranchen gennem et halvt �rhundrede.
Senest har H.H. v�ret en glimrende branchekonsulent ved DR's TV-serie
KR�NIKEN. H.H. har herved v�ret st�rkt medvirkende til at skabe en
historisk korrekt dokumentation af fjernsynets indf�relse i Danmark.

 

Fornem JULEGAVE til RFR

Medio december 2006 fik RFR sk�nket et antennelogo
af Cykel/kunstsmedemester Valdemar Hall fra Haslev.
Han er en virkelig fan af Radiomuseet, og har l�nge �nsket
at sk�nke en gave til foreningen/radiomuseet p� K�gevej.
Vi �nskede os derfor en "logoantenne" til udsmykning af huset,
samtidig har vi s� fjernet en 3 meter h�j antenne fra taget.

Det nye logo har antennetilslutning og vil snarest blive tilsluttet til en
ny "gammel AM-radio" som g�ster kan lege med i museet.
Vi siger mange TAK til Valdemar Hall, som har brugt mange
arbejdstimer p� at fremstille denne fornemme gave til RFR.
Han var, som billedet viser, ogs� med ved ops�tningen p� K�gevej.
Anledningen var Valdemars 80 �rs f�dselsdag.
I 1926 var dette en h�jaktuel lampe (oprindelig fransk Grammont-r�r fra 1923)
.
 

 _______________________________________________


RADIO MERCUR-temaaften, 2006
 

                                                  Det er nu 50 �r siden grundl�ggeren Peer Jansen, fik ideen til
                                                  RADIO MERCUR og begyndte at kontakte en r�kke n�glepersoner.
                                                  Det �umulige forehavende� lykkedes, han grundlagde verdens f�rste
                                                  vellykkede kommercielle radiostation til s�s.
                                                  Radiohistorisk Forening Ringsted havde inviteret fire MERCUR-pionerer
                                                  til fort�lle om glimt fra 1958 � 1962,  med PIRAT-senderen p� �resund.


Forrest til venstre Per Wiking skuespiller/producer
 bagest til venstre John Steenberg/pressechef/producer
Forrest til h�jre Henning M�ller teknisk chef
bagest til h�jre Ib Hansen tekniker p� skibene

Foredraget havde fuldt hus med mere end 60 g�ster p� Ringsted Radiomuseum.
billedet viser Bjarne D. Nielsen, formand for RFR, som styrede "s�slagets gang".

                                                

 Cheeta II

                                               ----------------------------------------------------------------------------------------

Den officielle indvielse af en ny LK-s�rudstilling
skete p� Ringsted Radiomuseum d. 14. juni 2006.

RFR-formand Bjarne D. Nielsen fort�ller her om de udvalgte apparater til:
Kommunikationschef Lise Kirkegaard og Fabrikschef Tom Andersen fra LK.
Firmaet LK: Lauritz Knudsen har sk�nket den flotte glasmontre til RFR.

-----------------------------------------------------------

KR�NIKEN'3-udstillingen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

I februar 2006 fik vi "h�derspladsen" p� Turistkontoret i Ringsted.

------------------------------------------------
 EUC-Ringsted havde i efter�ret 2005 bes�g af
TV-serien KR�NIKEN's forfattere:
Hanna Lundblad & Stig Thorsboe:
P� billedet ses Bjarne D. Nielsen, Niels Holm og
EUC-Ringsted's direkt�r Karsten Jakobsen,
p� hver side af forfatterne.

 
Form�let med bes�get var at unders�ge
forholdene i relation til undervisning/ produktion
 af farvefjernsyn, da Bella starter produktion i 1967.
Forfatterne var meget begejstrede for den nye
KR�NIKEN-2 udstilling p� Ringsted Museum.
--------------------------------------------------------------------------------------------

I efter�ret 2005 leverede vi endnu en stor ordre til BELLA-fabrikken:
35 stk. Philips K9 farvefjernsyn 1972/73
15 stk. sort-hvid fjernsyn 1972/73 
Bjarne D. Nielsen er her i gang med at l�sse de sidste TV.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommeren 2005 leverede vi en restaureret EKKO-wirerecorder fra 1952,
Niels Holm overdrager til Philip Trier og Lita Wold fra DR's Radioarkiv.----------------------------------------------------------------------------
S�ndag d. 20 februar 2005

�bnedes KR�NIKEN 2-udstillingen
af fungerende DR-Generaldirekt�r
Lars Vesterl�kke, som her siger TAK til 
RFR, ved formanden Bjarne D. Nielsen.

Niels Holm/RFR overrakte en Bella Radio (Herofon Petite)
til Lars Vesterl�kke, formand for DR'Museum Per Tidgen
overv�rer begivenheden.

Glimt fra den nye KR�NIKEN-udstilling


Bella Radio's kontor


Ida og drengenes stue


Karen og B�rge From's stue


Ringsted Radio "1960",ved Erik & Inger Jensen

------------------------------------------------------------------------------------

D. 11. januar 2005 solgte DR/P3 to Bella Radioer p� Lauritz.com.
Til  Asien-indsamlingen.

De to radioer indbragte 50.000 kr. Et fantastisk flot resultat.

RFR sk�nkede radioerne. Niels Holm havde kun �n dag til at lave dem i stand til DR.
Det drejede sig om model Herofon Petite AM/FM: 1956-57 oprindelig pris 495 kr.

D. 31. oktober 2004 sk�nkede Radioamat�rernes Museum/K�benhavn, et 
  meget fint eksemplar af NIPKOW-TV, mekanisk TV fra England, til RFR.
 Vi er ved at unders�ge model/�rgang, p.t. er vores g�t 1934/35.
P� billedet ses  Ralph Sakslund , til venstre, ved overr�kkelsen 
til Bjarne D. Nielsen fra RFR.
Dette skete under et g�stebes�g af 22 EDR-medlemmer.
RFR er utrolig taknemmelig for det fornemme gamle fjernsyn.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

D. 3. oktober var vi inviteret til at udstille p� Expert2tal's Connect 2004 messe.
Vi synes selv at det kom til at se flot ud, vi fik megen ros for KR�NIKEN.

Vores tema var Fjernsyn gennem 50 �r, fra den sp�de start til HDTV.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I august 2004 leverede vi til KR�NIKEN afsnit 14/15:
20 stk. 23"-fjernsyn �rgang 1962-63 til BELLA-fabrikken.
Apparaterne er restaureret og justeret af RFR f�r leveringen.


P� billedet ses Otto Pedersen og Niels Holm ved leveringen til DR.

___________________________________________________

D. 2. august 2004 bes�gte Ole Frejlev fra H�rsholm Ringsted Radiomuseum
og sk�nkede RFR et RUHE TV 1950, i meget fin stand.


Vi siger mange TAK for det fine gamle fjernsyn.

__________________________________________

Medio juli 2004 fik vi et klenodie fra Nordjylland:
Det f�rste USA-farvefjernsyn som blev k�bt af B&O i 1962/63. 
Det er en NTSC-model med rundt 21", 70�-deltabilledr�r.
Det blev anvendt af Bent M�ller Pedersen til fors�g fra 1963.
Det blev den sp�de start til det h�jt ber�mmede Beovison 3000,
som ses til venstre p� billedet. I midten Kurt Petersen.

Ingeni�r Kurt Petersen, k�bte apparatet af B&O i 1971. 
Apparatet har st�et i en lade de seneste 30 �r.
Vi er meget taknemmelige for at have f�et overdraget
dette  gamle farvefjernsyn, med B&O-historie.
--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Under KR�NIKEN-udstillingen  havde vi bes�g af 
forfatterparret: Stig Thorsboe og Hanna Lundblad.


Forfatterne blev vist rundt af Bjarne D. Nielsen,
de var meget begejstrede for udstillingen.

Ringsted Radiomuseum �bnede KR�NIKEN udstilling
i februar 2004.


Danmarks Radios Generaldirekt�r Chr. Nissen �bnede udstillingen

____________________________________________

Familien Hede Nielsens fond har sk�nket 15.000 kr. til RFR

Bel�bet er �rem�rket til en glasmontre hvor Arena T9000 udstilles.
Dette var et af verdens fornemste HI-FI-anl�g, som produceredes i 1968.
P� billedet ses 3 �ldre Arena-medarbejdere, som d. 14. juni 2004
overrakte det fornemt restaurerede apparat til Bjarne D. Nielsen fra RFR.

Egon Gadeberg, Bjarne Mouritsen, Bjarne D. Nielsen/RFR og Leif Thorsted."