Sct. Hans Kapel opførtes i 1901 – 02,  som ”nødkirke” for den store Sct. Bendts Kirke ,

der var lukket i 8 årpå grund af en meget omfattende restaurering

 

       
 

 
 

I 1902 indrettedes bygningen til Sct. Hans Kapel.

Billede indefra ca. 1902