Støt foreningen med et beløb

     
type
Beskrivelse af kontingent/abonnement/donation
 
Beløb
A
for 2013 e-bladet RADIOTEN (10-12 numre)
 
100 kr.
B
for 2013 personligt medlemsskab + RADIOTEN
 
200 kr.
C
for 2013, familiemedlemsskab,
gratis adgang til Radiomuseet + RADIOTEN
 
500 kr.
D
for 2013, FIRMA-medlem, gratis adgang til Radiomuseet,
+ RADIOTEN og SPONSOR-skilt på væg i Radiomuseet.
 
1000 kr.
E
Donation/GAVE
 
xxxxxx kr.
     
 

Foreningens netbank konto: 2520  -  6275936314