der var mange interessante genstande

 

 

   

Det var en dejlig dag, men så kom der et mindre skybrud